Strona głównaO FirmieUsługiKontaktPrzydatne linki
TB-Inrach
Przydatne linki
 

Informację o administracji podatkowej i przepisach podatkowych znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finasów.

Ministerstwo Finansó umożliwia sprawdzenie poprawości Numeru indentyfikacyjnego NIP oraz weryfikację statusu podatnika jako płatnika VAT w usłudze
portal podatkowy.


W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pomocna może być strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl

Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możemy dokonać zmian we Wpisie do
CEIDG, oraz sprawdzić wpisy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejsetru Sądowego dostęp do danych możliwy jest przez portal
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bieżące i archiwalne kursy walut najkorzystniej pobierać ze strony Narodowego Banku Polskiego.

Urząd Statystyczny ogłasza i publikuje ważne dla przedsiębiorców informacje statystyczne na stronie
www.stat.gov.pl
Na stronie GUS można również przeglądać rejestr
REGON.

Dla firm współpracujących z podmiotami z terenu Unii Europejskiej ważnym miejscem jest strona gdzie możemy sprawdzić, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i potwierdzić nr VAT (VIES)
ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Strona głównaO FirmieUsługiKontaktPrzydatne linki